GIẢI NGHĨA

Hiểu về Blockchain như thế nào?

Blockchain là gì? Cũng giống như bản chất mọi vật đều là phân tử cấu thành. Nhưng sự phức tạp về cấu tạo phân tử tạo ra vô số sự vật, hiện tượng,.. khác nhau như chúng ta thấy. Bản thân công nghệ nói chung…